وجود 64 معدن غيرفعال در خراسان‌شمالي

وجود 64 معدن غيرفعال در خراسان‌شمالي

وجود 64 معدن غيرفعال در خراسان‌شمالي

با اشاره به اينکه اين سازمان با اين استدلال که شايد اين معادن دوباره بر مدار توليد بازگردند، اقدام به بازپس‌گيري اين معادن نکرده است، توضيح داد: سازمان‌هاي صنعت و معدن سبب تعطيلي معادن نمي‌شود مگر اينکه تخلفي صورت گرفته باشد.
1395/11/27
0 نظر

وي در پاسخ به اين سوال که علت اصلي غير فعال شدن اين معادن چيست؟
اظهار کرد: به‌عنوان مثال زمانيکه رکود در صنعت ساختمان به وجود مي‌آيد و از مصالح استفاده نمي شود، به طور قطع فعاليت در معادني همچون کلسيت، سنگ آهک و سنگ گچ و سنگ لاشه متوقف مي‌شود، زيرا اين امر سبب مي‌شود تا نقدينگي از دست معدن‌کار خارج شود. بيشتر معادن غيرفعال استان در حوزه صنعت ساختمان است.وي، ظرفيت اسمي استخراج اين معادن را يک ميليون و 96 هزار تن بيان کرد.اين مقام مسئول در ادامه با بيان اينکه 17 پروانه بهره‌برداري معادن نيز از سوي اين سازمان به مزايده گذاشته شده است، توضيح داد: علت‌هاي مختلفي درباره به مزايده گذاشتن اين معادن وجود دارد؛ ممکن است شخص بهره‌بردار فوت کرده باشد، يا بدهي به دولت داشته باشد و يا معدن براي شخص بهره‌بردار صرفه اقتصادي نداشته باشد و اين عوامل سبب شده تا بهره‌بردار نسبت به واگذاري معدن اقدام کند. وي، تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداي صادر شده از سوي اين سازمان را 204 فقره بيان کرد.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر