کتاب مدلسازي و تحليل سازه‌هاي خاکي و سنگي در FLAC
کتاب مدلسازي و تحليل سازه‌هاي خاکي و سنگي در FLAC
FLAC يک نرم افزارتفاضل محدود جهت مدلسازي و تحليل استاتيکي و ديناميکي محيط هاي ژيوتکنيکي است.
1397/2/23
0 نظر
عنوان حجم دانلود
کتاب مدلسازي و تحليل سازه‌هاي خاکي و سنگي در FLAC 2784 مگابایت

FLAC يک نرم افزارتفاضل محدود جهت مدلسازي و تحليل استاتيکي و ديناميکي محيط هاي ژيوتکنيکي است. در اين کتاب سعي شده است با توضيح مبسوط سيستم کدنويسي در FLAC و ارايه ي مثال هاي مختلف از مدلسازي و تحليل سازه هاي خاکي و سنگي مخاطبان آشنايي و تسلط مناسبي به اين نرم افزار و روند مدلسازي و تحليل در آن پيدا کنند. ار جمله مثال هايا بحث شده مي توان به مسايلي در مورد سدهاي خاکي, فضاهاي زيرزميني مانند تونل, حفاري چاه هاي نفتي, پي هاي سطحي و عميق, شيب هاي خاکي و سنگي, تکنيک هاي پايداري گود, اندرکنش خاک – سازه و… اشاره کرد.
سرفصل هاي اصلي مورد بحث در اين کتاب موارد زير را شامل مي شوند:
•مدلسازي و تحليل استاتيکي و روند تحليل هاي گام به گام
•اعضاي سازه اي جمله المان هاي کابل, تير و شمع
• برنامه نويسي به زبان FISH
•جريان سيال در محيط هاي متخلخل
• تحليل تحکيم در خاک
•تحليل ديناميکي تحت بارهاي هارمونيک و غير هارمونيک

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر