1400/7/2

در حال آماده سازی سفارش آقای کربلایی زاده با دستگاه سی ان سی